Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Invigning av Specialpedagogiskt Lärcenter

Idag öppnade Specialpedagogiskt Lärcenter på Kronanområdet, som är en del i den stora språksatsning som genomförs inom grundskolan i Luleå, men som även förskolan kan ta del av. Verksamheten riktar sig till pedagoger inom förskola, grundskola och grundsärskola.

Verksamheten är organiserad under centrala elevhälsan. Specialpedagogiskt Lärcenter består av "två ben", Språkoteket, för språk- och kommunikationsutveckling samt Teknikstöd, för teknikstödjande lärande. Det senare med stor utvecklingspotential att möta barn som behöver lite extra, exempelvis vid synnedsättning, hörselnedsättning
och neuropsykiatri. Specialpedagogiskt Lärcenter har finansierats av Statliga
projektmedel, 500 000 kronor.

Kerstin Wiklund visar besökarna runt


- Det har varit en lång process, från idé fram till dagens invigning, berättar Kerstin Wiklund, chef för centrala elevhälsan.
Idag är en stor dag, nu kan vi hälsa pedagogerna välkomna att låta sig inspireras av och prova olika material att använda till ett barn eller en grupp barn med speciella behov.

Utlåningen sker på samma sätt som ”biblioteksutlåning”, med lånekort för skola och förskola. Materialet uppdateras kontinuerligt. Förutom möjligheten att låna med sig material till skola eller förskola får pedagogerna också möjlighet till individuell handledning.

Från och med idag och fyra torsdagar framåt har Specialpedagogiskt Lärcenter öppet för besök av pedagoger mellan klockan 13.00 – 16.00. Längre fram gäller tidsbokning, bland annat för att kunna planera in handledning.

- Vi har även på gång utveckling av en verksamhet med arbetsnamnet coachteam inom
autism, berättar Kerstin Wiklund. Ett team som kommer att verka mot de små
barnen i förskolan, men även mot elever i grundskolan. Teamet kommer att bestå
av specialpedagoger och psykologer, där Specialpedagogiskt lärcenter blir en
tillgång genom att kunna erbjuda material, som stöd för det pedagogiska arbetet inom
området.