Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

LETT – för lärare av lärare

LETT (Luleå educational technology transformation) som går av stapeln 2 november är en dag då det kollegiala lärandet om digitala verktyg står i fokus. Konferensen riktar sig till lärare i Luleå kommuns förskola, grundskola och grundsärskola.

Programmet består av föreläsningar, workshops och seminarier där lärare i Luleå kommun har möjlighet att lyssna och ta del av hur andra kollegor praktiskt, konkret och direkt arbetar med digitala verktyg i skolan.

Under det senaste året har barn- och utbildningsförvaltningen på bred front arbetat med att öka digitaliseringen i förskolan och skolan genom projektet Digital agenda - för skolutveckling och lärande. Bland annat presenterar förvaltningen inom kort en ny digital agenda. Syftet är att höja kvaliteten och stödja de digitala satsningar som redan sker, men också att möta kommande krav från regeringen och skolverket som handlar om skolans digitalisering. En viktig del i det arbetet blir att lyfta fram och dra nytta av lokal kompetens för att utbilda och kompetensutveckla Luleås egna lärare och ledare.

- Vi ville helt enkelt göra det möjligt för lärare i våra förskolor och skolor att synliggöra och dela kunskaper, insikter och tankar kring förskolans- och grundskolans digitalisering, säger Kristoffer Nordekvist, förstelärare med ett särskilt uppdrag kring digitalisering och en av initiativtagarna till LETT.

LETT-dagen lockar ca 400 deltagande förskollärare och lärare från hela kommunen och genomförs i Gymnasieskolans lokaler. Dagen leds av Kristina Björn, lärare och processledare med mångårig erfarenhet av att utveckla skolan med digital teknik. Carina Sammeli, ordförande i barn- och utbildningsnämnden kommer att finnas på plats under dagen.

Det kommer genomföras 30 seminarier som riktar sig till förskolan, grundskolan och grundsärskolan. Seminarierna kommer bland annat att ta upp hur man som lärare planerar en digital undervisning, hur man på bästa sätt kan använda sig av QR-koder i förskolan, hur man kan arbeta med digital storytelling i undervisningen och mycket mer.

Inspirationen till LETT kommer från SETT (Scandinavian educational technology tranformation) som är en nordisk arena för att dela kunskaper och tankar om skolans digitalisering ur olika aspekter.

- När pedagoger och utvecklingsledare från Luleå har besökt SETT insåg vi att vi har många lika fantastiska exempel på hur digitala miljöer stärker lärandet i vår egen verksamhet. De ska vi nu lyfta fram och dela med varandra på vår egna lokala arena, säger Ann Isaksson Pelli, verksamhetsutvecklare för åk 7-9 och projektledare för Digital agenda - för skolutveckling och lärande.

Kontaktpersoner:

Ann Isaksson Pelli, Verksamhetsutvecklare åk 7-9 och projektledare LETT
Tel: 0920- 45 36 70

Kristoffer Nordekvist, förstelärare och initiativtagare LETT
Tel: 070-389 30 08