Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Lärarbristen riskerar att slå hårt mot elevernas utbildning. En av utmaningarna för framtidens skola är att förse skolan med behöriga  och duktiga lärare. Foto: Luleåfotograferna

Lärarbristen riskerar att slå hårt mot elevernas utbildning. En av utmaningarna för framtidens skola är att förse skolan med behöriga och duktiga lärare. Foto: Luleåfotograferna

Högre lön och bättre arbetsmiljö för lärare

Det är brist på lärare och det kommer att bli värre. Enligt beräkningar från regeringen väntas skolan i Sverige sakna 60 000 lärare redan 2019. Och Luleå är inget undantag.

I mitten av september saknades det fortfarande nästan 20 lärare inom grundskolan i Luleå kommun, de flesta inom f-6. Det är få sökande till varje tjänst och de som söker har inte alltid rätt behörighet eller lärarlegitimation.

Lärarbristen beror på att många går i pension och att få valt att utbilda sig till lärare de senaste åren. Svårast att få tag på är lärare med bred behörighet för f-6, fritidspedagoger/lärare för fritidshem, speciallärare, modersmålslärare och lärare i yrkesämnen på gymnasiet. Även behöriga lärare i ämnen som matematik, NO, trä- och metallslöjd, hemskunskap och språk är det brist på.

Varje rektor ansvarar för att organisera sin verksamhet. Att hitta behöriga och legitimerade lärare är en utmaning och rektorerna har ett tufft jobb att lägga det pussel som krävs för att våra barn och ungdomar ska få en bra utbildning.

När det gäller förskolan är läget bra just nu även om stora pensionsavgångar väntar de närmaste åren. Det finns idag behöriga förskollärare på alla förskolor. Intresset för att jobba i förskolan har ökat och det gäller även sökande till förskollärarutbildningen på Luleå tekniska universitet. Däremot söker förskolan vikarier.

Löner fortsätter stiga

Svag löneutveckling och hög arbetsbelastning är två vanliga förklaringar till varför läraryrket tappat i popularitet. Ansvariga inom skolan är medvetna om problemen. Lärarlöner och arbetsmiljö har därför haft hög prioritet i flera år i Luleå kommun.

Enligt personalenheten på barn- och utbildningsförvaltningen är lärarlönerna i Luleå kommun jämförbara med andra kommuner i Norrbotten.

– Lönen är självklart en viktig del och lärarlönerna har varit prioriterade de senaste fem åren i löneröversynen. Löneökningen för lärarna har varit ca 18 procent under perioden 2012-2016, vilket är fyra procent mer än för övriga i Luleå kommun, säger HR-samordnare Maria Åström.

Till exempel har medianlönen för lärare i grundskolans åk 7-9 stigit med drygt 5 000 kr på fem år och är nu 31 300 kr. Utöver det finns karriärtjänster där en förstelärare får 5 000 kronor extra i månaden och en lektor 10 000 kronor extra. Under hösten kommer ytterligare en statlig satsning, lärarlönelyftet, som ska ge ca 450 utvalda lärare, förskollärare och fritidspedagoger i kommunen 2 500 kronor mer i månaden.

Arbetsmiljö förbättras

När det gäller arbetsmiljön är det också rektors ansvar att jobba hälsofrämjande på sin skola. Det kan vara att förbättra arbetsmiljön, stärka sammanhållningen och samarbetet mellan kollegor och att organisera arbetet bättre med tydliga rutiner och ansvarsområden.

Att frigöra lärare från administrativa uppgifter ligger i topp på lärarnas önskelista. Det är något skolledningen tittar på: hur kan man skapa sådana befattningar och vilka kompetenser behövs.

– Förändring tar tid, säger Maria Åström. Vi ska fortsätta jobba för högre löner men vi behöver också fokusera på arbetsmiljön och jobba med hållbara arbetsplatser.

Monika Aunes

Några aktuella satsningar inom skolan

  • Karriärtjänster - förstelärare och lektorer innebär karriärvägar för lärare samt löneökning.
  • Lärarlyftet - kompetensutveckling för lärare som vill bredda sin behörighet.
  • Lärarlönelyftet - statlig satsning som ska ge utvalda lärare 2 500 kr mer i månaden.
  • Lågstadiesatsningen -statlig satsning för att anställa fler i grundskolan f-3. Luleå kommun har förstärkt bemanningen med 25 lärare och en rektor.
  • Framtidsverkstad - fler vikarier till förskolan.
  • Övningsskolor - satsning på lärarstudenters praktik.