Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Även förskolan behöver nya lärare i framtiden. Just nu är behovet av korttidsvikarier störst. Foto: Luleå kommun

Även förskolan behöver nya lärare i framtiden. Just nu är behovet av korttidsvikarier störst. Foto: Luleå kommun

Förskolan behöver fler vikarier

I en framtidsverkstad har personalen på förskolan tagit fram idéer om hur arbetet med att rekrytera nya vikarier ska lyckas bättre. Men också vad som krävs för att vikarier som redan finns i förskolan ska trivas och stanna kvar.

Förskolan behöver korttidsvikarier, personer som med kort varsel kan hoppa in och vikariera när förskollärare, barnskötare eller personalen i köket inte finns på plats.

Personal från förskolan har tillsammans med befintliga vikarier, facket och personalenheten tagit fram olika förslag för att utveckla mottagandet av nya vikarier.Bland annat handlar det om att intensifiera marknadsföringen, men också att erbjuda introduktionsutbildning innan anställning och skapa nätverk som ökar sammanhållningen. Budskapet ska vara tydligt – det är roligt att jobba i Luleås förskolor.

Är du intresserad av att jobba som korttidsvikarie i förskolan?

Anmäl ditt intresse direkt.