Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet av kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fattade i april 2016 beslut om Framtidens skola. Beslutet överklagdes och Förvaltningsrätten har gjort en laglighetsprövning.

Kommunfullmäktiges beslut 4 april om Framtidens skola, § 65, överklagades av några medborgare. Förvaltningsrätten har gjort en laglighetsprövning, vilket resulterat i att de 2016-10-05 avslår överklagandet.
Läs Förvaltningsrättens dom