Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Eleverna har tyckt till om sammanslagningen av skolorna i Sunderbyn

Elevråden bidrar med synpunkter om fördelar respektive nackdelar med att Kläppenskolan och Hemängsskolan blir EN skola.

Eleverna har varit med och tyckt till om sammanslagningen av de båda grundskolorna, Kläppenskolan och Hemängsskolan i Södra Sunderbyn. De ser postivit bland annat på att det blir lättare att hitta fler kompisar, lära känna fler lärare, musik och slöjdlektioner på skolan och att idrotts- och fritidsaktiviterna blir mer tillgängliga för alla elever.

Föräldrar har engagerats via Samverkansråd och Skolråd på respektive skola för att ta tillvara föräldrarnas engagemang på bästa sätt. Den barnkonsekvensanalys som tagits fram har presenterats för Samverkansrådet och Skolrådet. Alla föräldrar i Sunderbyn kommer att få särskild information.

Se framtagen Barnkonsekvensanalys
Läs mer om vad som händer på skolorna i Sunderbyn