Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Efterlängtad mötesplats invigd

–Barn- och unga i centrum, precis som det ska vara, konstaterade kommunalrådet Yvonne Stålnacke vid invigningen av Mötesplatsen, en öppen verksamhet dit föräldrar och barn är välkomna att vistas i en miljö som uppmuntrar till lek och lärande.

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har samlat sina öppna verksamheter på Smedjegatan 17. I bottenplanet finns Mötsplatsen, öppen verksamhet för barn och föräldrar och på plan 6 finns Föräldrasupporten och Öppenvård Barn- och unga.

Förvaltningscheferna vid socialförvaltningen, Gabriella Sjöström och barn- och utbildningsförvaltningen Karina Pettersson-Hedman är glada idag

– Det känns fantastiskt bra att vi nu har samlat kompetensen kring barn och unga i ett och samma hus, tycker förvaltningscheferna Garbriella Sjöström, socialförvaltningen och Karina Pettersson-Hedman, barn- och utbildningsförvaltningen. Genom att personalen nu arbetar närmare varandra ökar möjligheterna att i ett tidigt skede fånga upp behov och erbjuda råd och stöd till föräldrarna.

Den 3 oktober öppnar Mötesplatsen och barn och föräldrar hälsas varmt välkomna att leka, lära, umgås och utbyta erfarenheter. Här blir det kul!