Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny resurs för att höja IT-kompetensen hos pedagogerna!

De första datorerna i projektet Digitalisering för årkurs 4 – 6 har vid terminsstart delats ut till skolorna och det är dags för pedagogerna att börja använda de digitala verktygen i undervisningen.

För de pedagoger som behöver stöd och känner behov av att utveckla sin IT-kompetens kommer det under läsåret 2016/2017 att finnas en pedagogresurs att ansöka om. Prioriterade är skolor och pedagoger inom skolområden som precis ska starta upp användningen av digitala verktyg.

Det här är några exempel på vad pedagogerna får utbildning i:

  • nätet som resurs för lärande
  • hur man delar dokument/arbeten/presentationer/filmer
  • hur man startar upp en blogg
  • hur använder man film/bild och skapande
  • att ta del av appar/program som hjälpmedel/verktyg i undervisningen
  • källkritik

Kontaktperson:
Susann Johansson, verksamhetsutvecklare F-6