Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gymnasiebyn fyller 10 år ...eller kanske 20?

 - Idag skänker jag en extra tanke till de kloka politiker i Luleå som för tjugo år sedan fattade beslutet att bygga en samlad gymnasieby, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke, i sitt jubileumstal.

Kommunalråd Yvonne Stålnacke tillsammans med fler representanter från kommunledningen ville gärna uppvakta

Beslutet att bygga en samlad gymnasieby togs 1996. Det dröjde ett decennium innan Gymnasiebyn i Luleå invigdes, i augusti 2006. 10-års dagen firas idag med en ceremoni, för att uppmärksamma alla inblandade som hjälpte till på den långa vägen till en samlad gymnasieskola och den verksamhet, personal och de elever som finns där idag.

Gymnasiechef Eva Lindbäck

Efter en gemensam lunch på Kulturens hus samlades de inbjudna i Lärkans aula. Gymnasiechef Eva Lindbäck inledde programmet med att hälsa alla välkomna. Via en film på ett par minuter gavs möjlighet att blicka 10 år tillbaka. En del av de som medverkar i filmen fanns nu på plats i aulan. Spännande att idag se och jämföra om det blev som det var tänkt.

- Gymnasiebyn har uppfyllt de syften som fanns från början, tycker gymnasiechef Eva Lindbäck. Modellen med en samlad gymnasieby ger oss möjlighet att samordna flera olika delar av verksamheten och skapar många värdefulla mötesplatser. Närheten till centrum förenklar samverkan mellan skola och samhälle.

I dag finns det cirka 2 600 elever i gymnasiebyns fyra kvarter. I varje kvarter finns en blandning av yrkesprogram och högskoleförberedande program. 20 % av eleverna kommer från andra kommuner i länet.

Under ceremonin bjöd elever från gymnasiets estetiska program på dans och teater. Media- och bildeleverna presenterade sin inriktning, fantastiska bilder i olika tekniker.

Kommunalrådet Yvonne Stålnacke överlämnade tillsammans med tre andra representanter från kommunledningen en gåva. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli överlämnade en gåva från nämnden och förvaltningen. Gymnasiechefen från grannkommunen Boden fanns också på plats för att uppvakta jubilaren.

Stefan Hägglund, ansvarig för tekniken på Lärkan tillika "hustomten" har varit med ända från projekteringsstadiet. - Mitt syfte var att se till att alla ungdomar under sin utbildningstid här ska få vistas i en professionell miljö. Att de ska ha prövat på hur det är att dansa, sjunga eller spela teater på en riktig scen, för att känna sig hemma när de fortsätter sin utbildning eller kommer ut i yrkeslivet. Och ...det blev exakt som jag ville.

Avslutningsvis tackade gymnasiechef Eva Lindbäck alla gäster som närvarat och för de gåvor som överlämnats. - Stort tack också till våra duktiga elever som presenterat sig på scenen och till alla medarbetare som gjort den här dagen möjlig.  Festligheterna fotsätter i morgon med en brännbollsturnering för eleverna, 119 lag (!) från samtliga gymnasiebyns kvarter deltar.