Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bra betygsresultat i Luleå gymnasieskola

I ”Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016" - jämför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultat och resurser mellan kommuner för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling. I rapporten som publiceras idag, ligger gymnasieelevernas resultat över riksgenomsnittet.

Andelen elever som når grundläggande behörighet inom tre år är för högskoleförberedande program i Luleå gymnasieskola 78 %. Rikssnittet ligger på
76 %. Yrkesprogrammens andel är 40 procent, vilket är en bra siffra i jämförelse med rikssnittet, som ligger på 28,2%.

Betygsresultatet är bra, 15,2 poäng för högskoleförberedande program (jfr riket 14,5) vilket placerar Luleå gymnasieskola högt i rankingen. Betygspoängen sammantaget för samtliga nationella program uppgår till 14,7 (jfr riket 13,9).

Länk till rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bra prestationer av elever på yrkesprogrammen

Andelen pojkar på yrkesprogram som uppnår grundläggande behörighet till högskolestudier är hela 43 %, vilket är tolfte plats bland kommunala skolor i riket. Luleå Gymnasieskolas breda utbud av kurser är en bidragande faktor till detta.

Integration av nyanlända elever

Temat för Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 är nyanlända elever. Allt fler är i gymnasieålder när de kommer hit, vilket ställer särskilda krav på gymnasieskolan. Luleå Gymnasieskola byggdes med grundtanken att integrera elever ur olika typer av utbildningar i en gemensam vardag i skolan. Även nyanlända elever ingår fullt ut i detta
arbetssätt, genom att Individuella programmets språkintroduktion arbetar som
flera mindre enheter i olika delar av gymnasiebyn.

Öppna jämförelser underlag för fördjupad analys

Rapporten Öppna jämförelser är ett bra underlag för verksamhetens pågående förbättrings- och kvalitetsarbete.

– Trots att våra resultat överlag är goda och att vi ligger högre än rikssnittet,
arbetar vi hela tiden för att bli ännu bättre, säger Jonas Jönsson, rektor vid
kvarteret Hackspetten. Ökad genomströmning samt att öka andelen elever med
grundläggande högskolebehörighet ligger alltjämt i fokus. Likaså att vi lyckas
väl med integrationen av våra nyanlända elever.