Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå gymnasieby firar tio år

Gymnasiechefen Eva Lindbäck tycker att gymnasiebyn har en väl intrimmad organisation, Foto: Susanne Lindholm

Gymnasiechefen Eva Lindbäck tycker att gymnasiebyn har en väl intrimmad organisation, Foto: Susanne Lindholm

Luleå gymnasieby fyller tio år i höst. En högtidlig ceremoni den 15 september ska uppmärksamma alla inblandade som hjälpte till på den långa vägen till en samlad gymnasieskola. 

Solen sken över den officiella invigningen i Hermelinsparken den 28 augusti 2006. Många människor fanns på plats för att höra invigningstalet av dåvarande skolminister Ibrahim Baylan. Hemvärnets musikkår spelade och operasångerskan Katarina Fallholm sjöng. Elever från estetiska programmet bjöd på dans och musik. Det var en dag som många fortfarande minns med glädje.

Lång startsträcka

Beslutet om att bygga gymnasiebyn fatta-des av kommunfullmäktige i juni 1996, men redan i början av 1990-talet påbörjades utredningar kring gymnasieskolans framtid i Luleå. Målet var en samlad gymnasieskola med hög flexibilitet och en utbildning med god kvalitet i ändamålsenliga lokaler. Riktlinjerna var att skapa en naturlig mötesplats mellan studieförberedande och yrkesförberedande program, men också mellan skolan och det omgivande samhället.

Monika Törnsén, som idag är skolledarutvecklare, började arbeta som projekt-ledare för gymnasiebyn i augusti 1997 och var under tre år ”spindeln i nätet”. Hon minns uppdraget som väldigt spännande: 

– Det var en helt ny roll för mig. Min uppgift var att genomföra arbetet med planeringen av samtliga kvarter i gymnasiebyn. Jag var med i alla delar av processen, allt från ledningsgruppen för Luleå gymnasieby till olika slags byggmöten. 

– Mitt absolut starkaste minne från de här åren är alla fantastiska människor som jag hade förmånen att träffa. Deras engage-mang och kreativitet, och inte minst förmåga till problemlösning, var något utöver det vanliga.

Flera projekt

Luleå gymnasieby var inte bara ett pedagogiskt projekt. Det var också ett byggprojekt, ett miljöprojekt och ett hälsopedagogiskt projekt. 

För varje kvarter tillsattes en grupp med lärare samt en arkitekt. Även elever bidrog med synpunkter. Många människor var med i processen att forma miljöer och lokaler som främjar pedagogiska arbetssätt och arbetsformer. 

Nu har det gått ett decennium. Gymnasiebyn har uppfyllt de syften som fanns från början, tycker gymnasiechef Eva Lindbäck: 

– Modellen med en samlad gymnasieby ger oss möjlighet att samordna flera olika delar av verksamheten. I varje kvarter har vi en blandning av olika program och många gemensamma mötesplatser. Hälsans hus och vårt bibliotek- och IT-centrum är välbesökta mötesplatser. 

– Tio år efter invigningen har vi en väl intrimmad organisation. Vi har en fantastisk personal, våra elever har en trygg skolmiljö och får en undervisning av hög kvalitet.

Gymnasiebyns tioårsjubileum kommer att firas med en högtidlig ceremoni torsdagen 15 september. Både dagens personal och perso-ner som haft betydelse för gymnasiebyns tillkomst är inbjudna. Även eleverna kommer att involveras i jubileumsfestligheterna.

Inger Hällström

Luleå gymnasiebyn sträcker sig från Norra hamn till Hälsans hus.

Luleå gymnasiebyn sträcker sig från Norra hamn till Hälsans hus.

År 2006 …

  • packades 2 500 flyttkartonger med böcker och annat undervisningsmaterial
  • monterades 1 000 meter gardinskenor och 724,5 m gardintyg fästes med 3 940 fingerkrokar
  • flyttades 2 400 stolar till Kungsfågeln
  • flyttade 165 medarbetare i gymnasieskolan till ny arbetsplats i nya lokaler
  • flyttades över 100 telefonanknytningar och 340 datorer.

Luleå gymnasieby 2016 – tio år senare…

  • består av fyra kvarter i centrum: Hackspetten, Kungsfågeln, Lärkan och Örnen. Dessutom Hälsans Hus, Staren med gymnasiebibliotek och matsal samt två av hamnmagasinen.
  • har omkring 2 300 elever och cirka 280 anställda
  • erbjuder högskoleförberedande program och yrkesprogram med sammanlagt ett trettiotal inriktningar
  • har riksrekryterande spetsutbildning i matematik samt nationella idrottsutbildningar i basket, fotboll, ishockey, innebandy, konståkning samt kanot.