Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Glada barn

Dags för skolstart onsdag 24 augusti

Se information om skolstarten läsåret 2016-2017 för elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Minimera
Grundskolan och grundsärskolan

För samtliga elever inom grundskolan/grundsärskolan börjar läsåret onsdag den 24 augusti 2016. Upprop sker vid det klockslag som tidigare meddelats.

Minimera
Luleå Gymnasieskola

Läsåret startar onsdag 24 augusti enligt nedan. Skollunch serveras, tider meddelas vid upprop.

Kvarteret Hackspetten
Tullgatan 24

Årskurs 1
Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet; inriktning Frisör, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet.
Eleverna och mentorerna träffas i Lärkans aula, kl 11.00

Årskurs 2
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum, kl 10.00.

Årskurs 3
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum, kl 9.00.

Anslag om var klasserna ska träffas finns uppsatta vid ingångarna.

Introduktionsprogrammet
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Kvarteret Kungsfågeln
Repslagargatan 4

Årskurs 1
Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet,
Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt
Vård- och omsorgsprogrammet.

Samling i Lärkans aula, kl 10.00

Årskurs 2 och 3
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum kl 13.00

Anslag om var klasserna ska träffas finns uppsatta vid ingångarna.

Introduktionsprogrammet
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Kvarteret Lärkan
Storgatan 3

Årskurs 1
Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet och Idrottsgymnasiets samtliga programinriktningar.
Upprop sker i Lärkans aula, kl 12.00
OBS! elever som har upprop kl 12.00 ska äta lunch innan upprop.

Årskurs 2 och 3
Barn- och fritidsprogrammet samt estetiska programmet
Samling i Lärkans aula, kl 9.30

Årskurs 2 och 3
Idrottsgymnasiet
Samling i anvisade klassrum, klockan 9.30

Introduktionsprogrammet, inklusive Språkintroduktion
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Flygteknikprogrammet, Nordiskt flygteknikcentrum, NFTC

Årskurs 1
Flyg- och helikopterprogrammet.
Samlas för upphämtning på Loets busstation, kl 9.00

Årskurs 2 och 3
LLT-buss 4 till Luleå Airport. Upprop kl 13.00

GYMNASIESÄRSKOLAN

Kvarteret Örnen

Nationella program - Fastighet, anläggning, byggnation
Samling samtliga elever i klassrum B, klockan 9.00

Hotell, resturang, bageri
samling samtliga elever i klassrum A, klockan 9.00

Kvarteret Kungsfågeln

Individuellt program
Samling samtliga elever i klassrum på kungsfågeln kl 9.00

Minimera
Busskort på LLT/LTN

Gymnasieskolan

Du som ska gå på gymnasieskolan i Luleå och har mer än 6 km till gymnasiebyn får hämta ett LLT-kort med 2 resor/dag på LLT Info, Smedjegatan 13. Har du ett LLT-kort sedan tidigare kommer busskortet att uppdateras direkt i kortläsaren när du åker till skolan.
Kolla på www.lulea.se/skolskjutslänk till annan webbplats, under gymnasiet, om du har rätt till kostnadsfritt busskort. Du behåller kortet hela skoltiden.

Länstrafiken

Åker du med Länstrafiken får du hämta ditt busskort på gymnasiebiblioteket under de två första skolveckorna, måndag-onsdag, mellan kl 10 -14.30.
Du behåller kortet hela skoltiden.

Läsårskort LLT

Du som ska gå på gymnasiet i höst har möjlighet att köpa ett läsårskort som gäller på LLT.

Så här gör du:

Betala 1700 kr på Luleå kommuns plusgiro 747276-4.

Märk betalningen med:

  • namn och personnummer
  • skola-årskurs (ex LUG/3 eller NTI/1)

Betalar du innan den 29 juli gäller läsårskortet från den 10 augusti.

Efter cirka 1 vecka kan du hämta ditt kort på LLT-info. Har du ett LLT-kort sedan tidigare kommer busskortet att uppdateras direkt i kortläsaren på bussen cirka 1 vecka efter inbetalningen.

För mer information: www.lulea.se/skolskjuts