Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolan i Luleå ska bli bättre på att möta elever med språksvårigheter

Under två dagar utbildas åtta hundra anställda inom grundskolan i syfte att höja kompetensen och öka förståelsen för elever med språksvårigheter. Det är ett steg i en omfattande satsning på kompetenshöjning inom området.

Astrid Frylmark, logoped med mångårig erfarenhet inom tal och språk föreläser under två dagar. Halvdagsseminarierna riktar sig personal från grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Deltar gör även pedagoger som arbetar med elever med annat modersmål.

 – Rektorerna i grund- och särskolan har under vårterminen deltagit i en
föreläsning och dialog om språklig sårbarhet i ett ledarperspektiv, berättar
Kerstin Wiklund, chef för Centrala Elevhälsan i Luleå kommun.

Under höstterminen kommer 35 pedagoger att delta i en utbildning på Luleå tekniska universitet ”Specialpedagogik med fokus på språklig sårbarhet. Syftet är att ge fördjupad kunskap för att skolan bättre ska kunna tillgodose elevernas behov.

– Ett specialpedagogiskt lärcenter är under uppbyggnad vid Centrala Elevhälsan. Där kommer det att finnas möjlighet till handledning av specialpedagoger inom tal, språk och kommunikation. Dessutom startar språkotektet, där det kommer att finnas språkutvecklande material för utlåning till kommunens för-, sär- och grundskolor.

Kontaktpersoner
Chef för Centrala Elevhälsan, Kerstin Wiklund, 070-595 5349
Specialpedagog tal och språk, Lena Johansson, 072-560 4799