Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt yrke? Nu kan du söka till VVS- och energiingenjör!

En Yh-utbildning som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden, svarar mot ett behov och drivs i ett nära samarbete med arbetslivet.

Utbildningen är inriktad mot branscher med en kontinuerlig efterfrågan på arbetskraft och med en stor geografisk spridning över landet. Förutom de toppar på efterfrågan av arbetskraft som är kopplade till nyproduktion av bostäder och anläggningar så finns ett kontinuerligt behov av dessa yrkeskategorier vid alla typer av restaurering och underhåll.

Utbildningen är 2 år med start 3 oktober 2016, sök senast den 31 augusti.

Mer information och sök till VVS- och energiingenjör.