Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Flygteknikutbildning leder till jobb

Just i dagarna avslutar de blivande flygteknikerna sin utbildning vid Nordiskt Flygteknikcentrum i Luleå. De flesta börjar jobba direkt efter skolan.

Hangaren vid Nordiskt Flygteknikcentrum

De tre helikoptrarna ser inte särskilt funktionsdugliga ut men de uppfyller sin funktion som undervisningsobjekt. En handfull elever fullföljer sina uppdrag enligt serviceboken som heter workcard. Eftersom branschen är internationell så är språket engelska. Flygtekniker från Luleå har hela världen som arbetsfält. De jobbar inom försvaret, för SAAB eller för SAS i Brasilien ochIndonesien.

Flygteknikcentrum utbildar flygmekaniker inom gymnasiet och flygtekniker som yrkeshögskoleutbildning. Den gängse vägen är att man först pluggar till flygmekaniker för att sen får högre behörighet som flygtekniker. Därefter följer två års praktik innan man är fullärd flygtekniker som kan jobba med reparation och underhåll av helikoptrar och flygplan världen över.

Erik Kullberg gör ett sista praktiktest

Erik Kullberg genomför just ett sista praktiktest. Till hösten börjar han jobba på andra sidan landningsbanan: vid FMV, försvarets flygverkstad. Han flyttade från Helsingborg till Luleå och söker nu en lägenhet till hösten.

Första året inom yh-utbildning flygemekaniker är bara teori.

Utbildningen har funnits i Luleå i över 15 år. Nordiskt Flygteknikcentrum är ett kommunalt bolag. Gymnasiedelen överförs med nästa skolstart till barn- och utbildningsnämnden.

Första året på flygteknikutbildningen är det bara teori som gäller. Sammanlagt blir det 1 200 timmar teori första året och andra året är det samma antal timmar praktik.

Nordiskt Flygteknikcentrum har 24 platser inom Yh-utbildningen och 28 inom gymnasieprogrammet. Båda har riksintag. För elever som inte kan pendla till skolan finns drygt 20 bostäder.

Johan Rex har redan jobb på F7

Johan Rex skruvar i en utrangerad S 76 Sikorsky helikopter. Han fick tacka nej till tre jobbofferter, bland annat från F21. Om två dagar börjar han redan jobba vid Skaraborgs regemente F7 i Sotenäs med underhåll av JAS Gripen.

Johan Rex har precis fått sitt slutbetyg.

Just i dag får han sitt slutbetyg av utbildningsansvarige Rolf Öhlund. Nu har han legitimationen att jobba. Johan stortrivs i Norrbotten och glömmer nog aldrig första praktiken vid ett helikopterföretag i Porjus när det var 38 grader kallt.

– Det som är bra med utbildningen är att jag kan jobba med både flygplan och helikopter, säger Johan som lämnar Norrbotten med tårar i ögat.

Men han kanske kommer tillbaka till Luleå och Norrbotten. Man vet aldrig.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Frank Rizo