Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Solkatten invigd - Luleås första förskola i två plan

Solen lyste över glada barn och vuxna när förskolan Solkatten idag invigdes med musik och sång, varmkorv och saft.

Carina Sammeli, Barn- och utbildningsnämndens ordförande klippte bandet assisterad av två duktiga "solkatter"

Förskolan Solkatten öppnade i januari och idag arrangerades en fest för barn, vårdnadshavare och särskilt inbjudna. Samtidigt passade Barn- och utbildningsnämndens ordförande att högtidligen "klippa bandet" och förklara Solkatten som invigd.

Många glada barn och vuxna deltog i sommarfesten

 – Vi har väntat på våren för att kunna hålla vårfest utomhus, säger förskolechef Anna Edberg. Vi har särskilt satsat på vår utemiljö och förskolegården har planerats för att uppmuntra till utforskande och lärande.

Solkatten är Luleås första förskola i två plan. Markytan i centrum är begränsad och genom att bygga i två plan används utemiljön på bästa sätt. Andra kommuner, som tidigare har byggt förskolor i två plan, har goda erfarenheter från det.

Solkatten är Luleås första förskola byggd i två plan