Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Plantor sätt i jorden på Ängskolan

Odlarglädjen finns på Ängskolan

I fredags såddes första fröet av årskurs 2 i Ängskolans nya skolträdgård.

Ängsskolan och Ängens förskola är piloter i projektet Gröna fingrar som förhoppningsvis sprids runt om i Luleå kommuns skolor och förskolor.

-Vi vill skapa ett intresse för att odla lokalproducerade produkter och inspirera till goda matvanor, säger Kristina Wikström, matkonsult på Hushållningssällskapet. Och framförallt genom att låta eleverna vara delaktiga i hela processen från frö i jorden till färdig grönsak.

Ängskolan har köpt in materialet så att trädgården kan anläggas

Det är Hushållningssällskapet och Kultur- och Miljöskolan i Luleå som tillsammans driver Gröna fingrar. Projektet finansieras av medel för särskilda folkhälsosatsningar i Luleå kommun och ska pågå i minst ett år och helst fortsätta efter det.

-Under sommaren kommer fritids att hålla koll på grödorna. Men det är årskurs 2, som har huvudansvaret över trädgården, säger Inga-Lill Granberg, lärare på Ängskolan. Till hösten blir det skördefest på Miljöskolan i vallen. Vi lärare är engagerade och att vi dessutom har en engagerad rektor, har gjort att detta har blivit så lyckat.

Tidigare i veckan har barnen och föräldrar från årskurs 2 tillsammans hjälps åt att anlägga skolträdgården.

Utöver att så olika sorters frön och plantera hölls det på fredagsförmiddagen utelektioner. Under ledning av Kultur- och Miljöskolan och Hushållningssällskapet fick eleverna lära om kretslopp och miljö, tillsammans med Anders Abrahamsson från Miljöskolan. De fick även gestalta miljöarbetet med sång, musik och dans med hjälp av Anders Bergsjö, musiklärare på kulturskolan.

Under tisdagen ska även föräldrar och barn på Ängens förskola anlägga en egen trädgård som ska finnas på förskolans gård.