Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förskolan i Luleå får inte bidrag för att minska barngruppernas storlek

Inför läsåret 2016-2017 har Luleå och många andra kommuner ansökt om statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan, men det har kommit in fler ansökningar än vad det finns medel för.

 -Luleå får tyvärr inte något statsbidrag för att minska barngrupperna, bidraget har gått till de kommuner med större barngrupper än Luleå, säger Barn- och utbildningsnämndsordförande Carina Sammeli.

Skolverkets tilldelade stadsbidraget till de kommunerna med genomsnittligt större barngrupper än Luleå. Den genomsnittliga gruppstorleken i landet är 17,5 barn per grupp och det är genomsnittligt sex inskrivna barn per årsanställd.

-Luleås genomsnittliga gruppstorlek var vid ansökan 16,6 barn per grupp och mindre än fem barn per årsanställd. Vi följer löpande barngruppernas storlek för att kunna göra åtgärder när det behövs, berättar Annica Backman, verksamhetschef för förskolan.

Ansökan var på 540 000 kronor och omfattade förskolor i Gammelstad, Antnäs och Bergnäset. Det statsbidrag som betalas ut för varje minskad plats är 30 000 kronor. I Luleå kostar en förskoleplats drygt 150 000 kronor. Det betyder att de kommuner som inte fick bidraget måste själva tillskjuta medel för att minska storlekarna på barngrupperna.