Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förvaltningsrättens beslut om Framtidens skola

Förvaltningsrätten har den 24 maj meddelat att den beslutar att inte inhibera beslutet om Framtidens skola, vilket innebär att kommunfullmäktiges beslut kan verkställas.

– Vi arbetar med att genomföra Framtidens skola i enlighet med fullmäktiges beslut. Det är skönt att nu få besked från förvaltningsrätten om att beslutet får verkställas, säger skolchef Karina Pettersson-Hedman.

Förvaltningsrättens prövning av beslutet i sin helhet kommer senare.