Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Barn spelar Fia med knuff. Foto: Luleå kommun

Infosatsning ska motverka könsbundna yrkesval

Gå din egen väg. Så kallas en informationssatsning som nu görs för att få tjejer och killar i länet att bli mindre könsbundna när de väljer studier och yrken.  

En studie har kommit fram till att 41 000 personer behöver nyanställas i Norrbotten fram till 2025. Chefer inom vård och omsorg, fritidsledare, sjuksköterskor, förskollärare, ingenjörer, tekniker och byggnads-och anläggningsarbetare är några yrken med stora rekryteringsbehov.

Samtidigt är länets arbetsmarknad starkt könssegregerad. Kön är fortfarande avgörande för hur unga tjejer och killar i Norrbotten väljer studieinriktning.

Könsmönstren i tjejers och killars i studie- och yrkesval måste brytas.
Annars blir de till hinder för en hållbar utveckling i regionen. Detta slås
fast i en ny rapport från Jämställdhetsdelegationen i Norrbotten.

För att stötta länets ungdomar i att våga bryta könsnormerna genomför Länsstyrelsen nu informationssatsningen Gå din egen väglänk till annan webbplats!