Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunstyrelsen beslutade om Framtidens skola

Efter en två timmars lång debatt beslutade kommunstyrelsen om förslag till Framtidens skola.

Därmed följde kommunstyrelsen det förslaget som arbetsutskottet hade lagt fram den 29 februari . Före det beslutade barn- och utbildningsnämnden om Framtidens skola. Det slutliga beslutet tar kommunfullmäktige den 4 april.