Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Meningsfull och aktiv fritid för nyanlända ungdomar

Igår har nyanlända ungdomar bekantat sig med olika idrotts- och kulturella aktiviteter i Hälsans hus, bland annat basket, innebandy, sång, bild och dans. Det är starten på ett treårigt projekt som syftar till att ge nyanlända ungdomar i gymnasieskolan en meningsfull och aktiv fritid.

Arrangörer är ungdomar från gymnasieskolans program Barn- och Fritid, Estetiska programmet och Basketgymnasiet, som också leder aktiviteterna.

– Vi hoppas att det här projektet ska leda till ett fint utbyte mellan ungdomarna i gymnasieskolan och att det ger goda förutsättningar för våra nyanlända ungdomar att hitta en meningsfull fritid, säger Helena Turovaara, projektledare och tillika lärare på Barn- och fritidsprogrammet. Men även att bidra till ömsesidig förståelse för varandras kulturer och etniciteter. Aktiviteterna kommer att pågå varje onsdag fram till sommarlovet och fortsätter igen när höstterminen startar.

Projektet har två huvudinriktningar, den ena är Idrott och samhälle, som innebär fysiskt aktivitet under ledning av elever och tränare, men även samverkan med externa aktörer, exempelvis föreningslivet.

Den andra inriktningen är Kultur och samhälle, där de nyanlända eleverna ges tillfälle att få utöva olika estetiska uttrycksformer. Även där leds aktiviteterna av elever med stöd av personal med rätt kompetens och i samverkan mede externa aktörer.

Folkhälsoprojektet, ”Mening, sammanhang och hälsa”, som i ett större perspektiv syftar till att utjämna skillnader i hälsa är treårigt och finansieras av Barn- och utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen.