Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om Framtidens skola

Barn- och utbildningsnämnden fattade igår beslut om en förändrad skolstruktur, som på sikt påverkar sju av kommunens skolor. Den 4 april ska ärendet behandlas i Kommunfullmäktige.

Följande skolor påverkas:

  • elever från Svartöstadsskolan f–6 går till Örnässkolan (ca 400 elever) f-9 fr o m hösten 2016
  • Kläppenskolan byggs om och byggs ut till förskola 6–8 avdelningar. Skolverksamhet f – 9 i Sunderbyn organiseras i Hemängsskolan och Kråkbergsskolan fr o m hösten 2017
  • ny f-6- skola för ca 450 – 500 elever byggs i anslutning till Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan, klar 2021
  • ny f-6- skola för ca 400-450 elever med tillhörande utemiljö byggs i anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och Hedskolan, klar 2023 samt att
  • en 7–9-skola i centrum planeras för ca 500–700 elever till 2025

Förslaget att lägga ner skolorna i Klöverträsk och Vitå har lyfts ut från förslaget till ny skolstruktur. Avgörande för det ställningstagandet är värdet av att beakta och ta större hänsyn till landsbygdsperspektivet i frågan om den framtida skolstrukturen i Luleå kommun.

Beslut Målbild Skolan i Luleå, Framtidens skolaöppnas i nytt fönster