Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade enligt AU:s förslag

Idag har barn- och utbildningsnämnden tagit ställning till förslaget Framtidens skola. Nämnden beslutade bifalla arbetsutskottets tidigare förslag till beslut.

Nämndens ledamöter fick en kort föredragning av förslaget från barn- och utbildningsförvaltningens tjänstepersoner och därefter möjlighet att ställa frågor. Beslutet som nämnden därefter fattade är i enlighet med AU:s tidigare förslag.

Den 14 mars kommer behandlar Kommunstyrelsen ärendet Framtidens skola och den 4 april fattar Kommunfullmäktige slutligen beslut.