Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har idag behandlat Framtidens skola

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har enats om att lyfta ut skolorna i Vitå och Klöverträsk från förslag till beslut om förändrad skolstruktur.

Det som varit avgörande för det ställningstagandet är värdet av att beakta och ta större hänsyn till landsbygdsperspektivet i frågan om den framtida skolstrukturen i Luleå kommun.

En bred enighet finns kring övriga att-satser i förslaget, som barn- och utbildningsnämnden kommer att ta ställning till den 22 februari.

Läs mer om Framtidens skola