Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
I gymnasiebyn lär sig eleverna svenska med hjälp av litteraturen.

Att lära sig språket med hjälp av böcker fungerar bra för eleverna på språkintroduktionen. Läraren Lisa Högberg läser med eleverna Haleh och Shadia. Foto: Susanne Lindholm.

Med litteraturen som hjälp

Språket är nyckeln till en lyckad integration. I Luleå gymnasieby rustas flyktingungdomar för fortsatt skolgång eller jobb. Samtidigt måste skolan rustas för att klara fler elever från krigshärjade områden.

22 elever, 7 killar och 15 tjejer, läser alla samma bok: Stjärnlösa nätter av Arkan Assad. Historien handlar om den 19-årige Amàr som växer upp i Sverige och ska giftas bort med sin kusin Amina i Kurdistan. Hans sökande efter sin identitet präglas av olika värderingar och kulturer. Många i rummet känner igen sig i handlingen.

Att lära sig språket med hjälp av böcker, är ett förhållningssätt som läraren Lisa Högberg har använt i över tio år.

– Skönlitteratur är en fantastisk ingång till att lära sig språket, säger hon. Böckerna väcker läsglädje och skapar engagemang. Att läsa är som att duscha med ord.

Innan Lisa fortsätter med att läsa ett kapitel ur boken hjälper eleverna varandra genom att tillsammans fundera och associera för att förstå ord och fraser.

Att skryta?

– Det är någonting man inte har, föreslår en elev.

En min?

– När man kommer ihåg med huvudet…

Först ord och sedan sammanhang och förståelse. Metoden engagerar verkligen eleverna.

Skolan söker personal

Vid årsskiftet var det cirka 120 nyanlända elever som pluggade i gymnasiebyn. Fram till sommarlovet blir det upp till 300. Enbart

i januari flyttade 80 ensamkommande flyktingungdomar in på hotell Nordkalotten.

Skolan behöver drygt 25 nya lärare i sven-ska som andraspråk för att klara behovet. Över hälften är redan anställda, ytterligare personal rekryteras till våren.

– Det har gått bra med rekryteringen, det är till stor del behöriga lärare. Vi har märkt att det är en fördel med att ha ett campus där alla kan samverka, säger Eva Lundström, rektor i kvarteret Lärken.

Språkintroduktion för nyanlända

På Bergskolan öppnar snart en ny grundskoleklass för flyktingbarn som är 15 och 16 år gamla. De som är äldre går programmet språkintroduktion i gymnasiebyn. Där pluggar eleverna förutom svenska även matte, engelska, samhällskunskap, geografi, historia och idrott.

Beroende på bakgrund och kapacitet stannar eleverna olika länge i språkintroduktionen innan de fortsätter på ordinarie program. Språkintroduktionen får vara i högst två år.

Bra studiemotivation

Tillbaka till kvarteret Hackspetten där de 22 eleverna har avslutat sin lektion. Alla har gått till lunchen, bara Massoud sitter kvar och fyller i sina ordlistor.

För nio månader sedan kom den snart 17-årige Massoud till Sverige från Afghanistan. I skolan var det bara en bok som studerades: Koranen. I gymnasiebyn har han redan läst flera böcker. Massoud pratar redan väldigt bra svenska och skriver mycket. Hans dröm är att bli journalist.