Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag till Framtidens skola överlämnad till politiken

Den 21 januari lämnades tjänstemannaförslaget till Framtidens skola, tillsammans med inkomna remissvar, över till barn- och utbildningsnämnden för politisk beredning.

Förslaget ska behandlas av barn- och utbildningsnämnden den 22 februari och av kommunfullmäktige den 4 april.

Här hittar du hela beslutsunderlaget inklusive remissvarlänk till annan webbplats