Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gymnasiebyns nya bibliotek och It-centrum är invigt.

Det var många på plats igår när Luleå Gymnasieby invigde sitt nya Bibliotek och It-centrum. Gymnasiechef Eva Lindbäck och Stefan Wikén, chef för Bibliotek och It-centrum inledde ceremonin. Barn- och utbildningsnämndens ordförande fick den ärofyllda uppgiften att klippa bandet.

Stefan Wikén och Eva Lindbäck inledde ceremonin.

Stefan Wikén och Eva Lindbäck inledde ceremonin.

‑­Det nya centrumet blir en viktig plats för gymnasiets elever och lärare, dit kan de vända sig för att få hjälp och stöd med It-och informationsfrågor på ett annat sätt än innan. Här finns även möjlighet till workshops och utrusning att låna för de som är intresserade av att producera olika typer av innehåll, säger Stefan Wikén, ny tillträdd chef för Bibliotek och It-centrum.

Här jobbar nio medarbetare, sex arbetar på biblioteksdelen och tre arbetar med it-och informationsfrågor.

‑Detta är en viktig del i arbetet med digital agenda och ligger i tiden för oss, förklarar Eva Lindbäck, gymnasiechef.