Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ändrade avgifter för förskola och fritidshem

Den 1 jan 2016 höjs avgiften för förskola och fritidshem. Den höjda avgiften beror på att inkomsttaket för maxtaxa höjs från 42 890 kr till 43 760 kr.

Maxtaxenivån indexberäknas årligen enligt statligt beslut.

Ny Grundavgift för barn 1-5 år
Barn 1:  3 % av inkomsten, max 1 313 kr/månad
Barn 2:  2 % av inkomsten, max 875 kr/månad
Barn 3:  1 % av inkomsten, max 438 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

Läs mer om förskola och fritidshems avgifter