Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skogstipendier till skolor och förskolor i Luleå

Från vänster,högst upp: Eva-Marie Evy Åström, Anki Carlsson, Susanne Lindbom, Ersnäs förskola. Jenny Nyman, Ann-Helen Johansson, Karin Gradin, Agneta Castell, Tunaskolan. Sittandes: Eva Enoksson, Svedjeskolan, Akrem Nanas, Marja Kallio, Ulrika Allegren, Margie Söderqvist, Uddens förskola

Från vänster,högst upp: Eva-Marie Evy Åström, Anki Carlsson, Susanne Lindbom, Ersnäs förskola. Jenny Nyman, Ann-Helen Johansson, Karin Gradin, Agneta Castell, Tunaskolan. Sittandes: Eva Enoksson, Svedjeskolan, Akrem Nanas, Marja Kallio, Ulrika Allegren, Margie Söderqvist, Uddens förskola

Pedagoger från Tunaskolan, Svedjeskolan, Uddens förskola och Ersnäs förskola har tagit emot stipendium på 15 000 kronor vardera för deras arbete med att inkludera skogen och naturen i undervisningen.

Varje år sedan 2007 delar Baltiska fonden och Teknikens hus ut fyra skogsstipendium till skolor och förskolor som har tagit in skogen och naturen i undervisningen på olika sätt. I år var första året som förskolor fick söka.

Det är skolor och förskolor från hela Norrbotten som har sökt och fått utmärkelsen tidigare år men i år valdes fyra från Luleå kommun.

‑ Vi var rörande överens om att det var just de här pedagogerna som skulle få utmärkelsen i år, säger David Broström, Chef för skola och utbildning vid Teknikens hus, som varit med i uttagningen..

Projekten som belönas är ”Trollskogen” - Ersnäs förskola, ”Skogen i Sverige från frö till papper” – Tunaskolan, årskurs 4, ”Barns utforskande av närmiljön via de estetiska uttryckssätten och hundraspråkigheten” – Uddens förskola och ”Vi lär känna skogen” – Svedjeskolan, årskurs 1. Under utdelningsceremonin i torsdags presenterade stipendiaterna sitt kreativa och inspirerande arbete med att få in skogen i undervisningen.

Pengarna kommer användas till den fortsatta undervisningen med skogen i fokus.