Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Susanne Jangdal blir ny biträdande skolchef tillika kanslichef

Från och med den 1 januari kommer hon att tillträda tjänsten som ny biträdande skolchef tillika kanslichef. Susanne Jangdal är idag chef för Flerspråkscenter.

–Jag ser fram emot mitt nya uppdrag, att fortsätta arbeta för en likvärdig skola där alla elever har möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar, hälsar Susanne.

Susanne har ett förflutet som verksamhetschef för Lernia i Norrbotten (2013-2014), förvaltningschef för Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Piteå (2007-2013). Hon har också arbetat som handläggare, chef och projektledare vid Luleå tekniska universitet (1999-2006) och innan dess har hon bland annat arbetat vid Luleå kommun och arbetsförmedlingen.

–Jag är glad att kunna hälsa Susanne välkommen till oss i förvaltningsledningen, säger skolchef Karina Pettersson-Hedman, hon har en gedigen bakgrund och erfarenhet som stämmer väl överens med uppdraget som biträdande skolchef/kanslichef.