Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Områdesmöten om Framtidens skola

Nu har sex av nio områdesmöten om Framtidens skola hållits. I kväll är det det dags för Bergnäset och sörbyarna.

Föräldrar, vårdnadshavare och andra intresserade är välkomna till områdesmöten om Framtidens skola. I kväll, 3 november, hålls mötet i Sörbyakyrkan i Antnäs. Medverkar gör skolchefen tillsammans med andra representanter från Luleå kommun.

Syftet med områdesmötena är att presentera underlaget för fortsatt utredning samt att ge intresserade möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Den 4 november hålls möte på Tunaskolan och den 10 november på Östra skolan.

Se tider och platser

Läs mer om Framtidens skola