Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det är redan lärarbrist

Rektorerna Seija Alamäki och Carola Tornberg

Rektorerna Seija Alamäki och Carola Tornberg berättar om skolans utmaningar.

Utredningsunderlaget till Framtidens skola vållar debatt inte bara bland föräldrar. Även bland skolpersonalen diskuteras frågan. Hur ska skolan klara av den långsiktiga utmaningen med mer elever i en växande stad och brist på behöriga lärare på grund av höga pensionsavgångar? De som stångas med realiteten är rektorerna som dagligen ska fixa bemanningen i skolan och samtidigt garantera hög kvalitet på undervisningen.

Seija Alamäki är rektor för Rutviksskolan och Kyrkbyskolan, Carola Tornberg för Mariebergsskolan och Öhemsskolan. Båda kör fram och tillbaka mellan skolarna, Seija har sin bas i Rutviksskolan, i Kyrkbyskolan har hon inte ens ett kontor, de anställda (sex lärare, tre fritidspedagoger) delar på ett litet rum plus ett fikarum. Rektorerna känner sig splittrade, att de inte räcker till.

 -Rektorn har ett jätteviktigt uppdrag. Vi ska se till att eleverna utvecklas så långt som möjligt. Samtidigt kan vi känna ett dåligt samvete över hur vi gör det bäst i en situation när det råder lärarbrist. Fast jag kan förstå föräldrarnas oro, man vet vad man har men vet inte vad man får, säger Seija Alamäki.

- Det är mycket som är positivt med mindre enheter, men allt är inte positivt. En liten skola får inte en hel rektor, den är inte anträffbar hela tiden. Kuratorn är där bara varannan fredag. En större skola har fördelen att specialkompetens alltid är på plats, säger Carola Tornberg.

Dagens problem

Rektorerna ser tydligt att lärarbristen finns redan idag. Det är svårt att få tag i utbildad lärare eller fritidspedagog.

- Att få in vikarier när vi behöver är verkligen som att trolla med knäna. Många gånger räddar pensionärerna oss när de kan hoppa in. Lärarbristen är inte bra. Och det är inte bra heller att vi inte kan bedriva all undervisning i våra egna lokaler, förklarar Seija Alamäki.

Kyrkbyskolan har varken slöjdlokaler, hemkunskapssal eller idrottshall. Redan idag bussas eleverna till Stadsöskolan för idrotts-, slöjd- och hemkunskapssundervisning. Även Mariebergs- och Öhemsskola nyttjar Stadsöskolans slöjdlokaler. I utredningen för Framtidens skola ser man över möjligheten om eleverna från Kyrkby-, Mariebergs- och Öhemsskola kan flyttas till en nybyggd f-6 skola vid Stadsöskolan.

Rektorer Seija Alamäki och Carola Tornberg pratar om dagens problem i skolan och framtidens skola

Rektorerna vill att lärare kan samverka bättre med kollegorna och att specialkompetens finns alltid på plats.

Kyrkbyskolan är idag en f-6 skolan med 64 elever, sex lärare och tre fritidspedagoger. Rutviksskolan f-5 har 171 elever och en personalstyrka på 20 lärare och fritidspedagoger. Mariebergsskola f-3, har 105 elever och 13,5 lärare och Öhemsskolan f-3, 125 elever och 15,5 lärare. En skola kring 100 elever räknas som en liten skola, en mellanstor har kring 250 elever, en stor skola maximal 500. Fördelen med större enheter är att fler lärare kan samverka.

- 30-34 lärare ser vi som en bra personalstyrka där kollegorna kan samarbeta, utbyta erfarenheter och lära av varandra, få en lagkänsla helt enkelt, är Carola och Seija överens om.

Lärarna ska idag inte bara undervisa, utan också skriva omdömen och en utvecklingsplan till varje elev, sätta betyg samt rätta de nationella proven. Betyg får bara en behörig, legitimerad lärare sätta. Och inte minst så säkrar det kvaliteten när en till lärare kan titta på omdömen eller betyg.

Framtidens skola?

Om rektorerna får blunda en stund, vilken bild ser de då framför sig om hur skolan ser ut om tio år?

 -Vi har ingen brist på lärare eller fritidspedagoger! Vi har skolbyggnader med ändamålsenliga lokaler och modern teknik. Elevhälsan och kurator är på plats. Skolan är utformad så att eleven får så bra förutsättningar som möjligt för fortsatta studier, säger Seija Alamäki.

- Vi tar till varandras behörigheter och kompetens. Vi har elever som mår gott. Trygghet och trivsel kan man också ha på en större skola. Den kan man bygga så att man har känslan av det lilla, att allt är i närheten, avslutar Carola Tornberg.