Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ulanderska fonden

Du som har studerat i gymnasieskolan i Luleå och bedriver högskolestudier med avsikt att bli lärare, kan söka stipendium ur den Ulanderska fonden.

För att erhålla stipendiet måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Du ska vara högst 25 år när du söker
  • Du skall ha din uppväxt i Luleå och ha genomfört din gymnasieutbildning där
  • Du skall vara studerande vid grundskollärarutbildning, ämneslärarutbildning eller motsvarande.

Gör din ansökan senast den 15 december till Vuxenutbildningen.