Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Ingrid Backfjärd och Kristina Eklund var med och formade Luleå gymnasieby.

Ingrid Backfjärd och Kristina Eklund var med och formade Luleå gymnasieby.

En attraktiv gymnasieskola

Nästa år är det tio år sedan Luleå gymnasieby invigdes. Med facit i hand tycker rektorerna Kristina Eklund och Ingrid Backfjärd att gymnasiebyn var ett mycket klokt beslut.

Kristina Eklund och Ingrid Backfjärd är två av Luleå gymnasiebys nio rektorer. I början av 2000-talet fanns de på Midskogsskolan respektive Bergnässkolan och var djupt inblandade i gymnasiebyprojektet.

Beslutet att ersätta tre skolor med en samlad gymnasieby fattades 1996 efter utdragna diskussioner. Byggandet skedde etappvis under tio år och först 2006 var det sista kvarteret (Kungsfågeln) klart. I dag hyser gymnasiebyn 2 200 elever och har 280 anställda.

Processen tog både tid och kraft. Men när de båda rektorerna blickar tillbaka tycker de att det var mödan värt.

Attraktiv gymnasieskola

– De tre skolorna var egna öar, säger Ingrid. Gymnasiebyn var ett mycket klokt och framåtsyftande beslut.

Några viktiga resultat enligt rektorerna:

 • Den kommunala gymnasieskolans attraktionskraft
  stärktes.
 • Brett utbud av utbildningar.
 • Ett samlat område i centrum med många
  mötesarenor.
 • Rektorer och lärare stöttar och lär av varandra.


– Ett mål med gymnasiebyn var att få till korsbefruktningar mellan programmen och det har campusområdet bidragit till. Eleverna möts hela tiden.

– Vi har alla de nationella programmen utom ett och ett stort antal inriktningar. Här finns också flera riksrekryterande spetsutbildningar och nationella idrottsutbildningar.

Långsiktig bra investering

Gymnasiebyn kostade 520 miljoner kronor att bygga upp. Då hade projektet bantats en del, vilket bland annat gick ut över lokalytorna.

– Det var tufft i början, minns Kristina. Elevantalet var mycket större än idag och vissa lokaler var inte riktigt färdiga.

– Kostnaderna var höga och många ifrågasatte varför vi skulle lämna gamla fina skollokaler där det fanns stora utrymmen. Men långsiktigt var det en bra investering. Den kommunala gymnasieskolan har klarat konkurrensen och idag har vi inte högre kostnader än andra kommuner.

– En draghjälp har varit satsningen på idrotten. Hälsans hus blev verkligen ett lyft, där går alla elever.

Personalens delaktighet

Den långa resan mot gymnasiebyn kan ha viss bäring på dagens diskussioner om Luleås framtida skolstruktur. Kristina Eklund och Ingrid Backfjärd tycker att några saker är särskilt viktiga i stora förändringsprocesser.

 • Delaktighet från personalen.
 • Långsiktighet.
 • En stabil och tydlig ledning.
 • Att skapa en gemensam kultur.

– En bra skola måste vara det viktigaste. Det kan inte bara handla om trygghet.

– Om elever lyckas i skolan trivs de också!