Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Diplom till HBTQ-certifierade gymnasieverksamheter

Vid en ceremoni idag i Gula Paviljongen delade RFSL ut diplom till de verksamheter i Luleå gymnasieby som nu är HBTQ-certifierade.

Till personal från Gymnasiebiblioteket, Vård och Omsorg för unga, Vård och omsorg för vuxna och Elevhälsan i Kungsfågeln överlämnades diplom

Personal från Gymnasiebibliotektet, Elevhälsan i Kungsfågeln, Vård och Omsorg för unga och Vård och omsorg för vuxna, HBTQ-certifierades av RFSL, som hållit i utbildning och certifiering. Sophie Gunnarsson från RFSL delade ut diplomen vid en ceremoni i Gula Paviljongen.

Rektor Ingrid Backfjärd, Vård och Omsorg fanns på plats tillsammans med Carina Sammeli, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

‑ Jag tycker det är väldigt viktigt att alla elever och all personal vi har i gymnasiet blir respektfullt bemötta som den person de är, oavsett om man vuxit upp i en familj med två pappor, är från ett annat land eller är homosexuella. Vi måste ha kunskap om att människor är olika, och att våra normer inte får göra att de känner sig exkluderade i skolan eller på sin arbetsplats, förklarade Carina Sammeli.