Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En skola för framtiden

Svensk skola står inför stora utmaningar. De påverkar också Luleå i hög grad. Lärarbristen i Sverige tillsammans med att Luleå växer ställer nya krav på skolan. Under hösten pågår därför ett arbete med att se över grundskolans struktur och innehåll.

Många pedagoger går i pension de närmsta åren, samtidigt som allt för få väljer att utbilda sig till lärare. Ett legitimationskrav har införts som innebär att alla lärare, med få undantag, både ska ha legitimation och full behörighet för att få tillsvidareanställas, undervisa och sätta betyg. Detta tillsammans med att Luleå växer och att antalet barn ökar ställer nya krav på skolan.

Under våren har Luleå kommuns rektorer och förskolechefer tillsammans med sina medarbetare diskuterat skolans förutsättningar att möta dessa nya krav och förväntningar. I september har även ledamöter från barn- och utbildningsnämnden, rektorer och förskolechefer diskuterat Framtidens skola under två halvdagar.

– Det är viktigt att vi redan nu börjar planera och vidta åtgärder för att även i framtiden klara av vårt uppdrag. Jag vill att skolan i Luleå ska fortsätta vara en nationell förebild, säger skolchef Karina Pettersson-Hedman.

Under senhösten kommer det att hållas mötestillfällen på olika platser i kommunen där intresserade kan diskutera Framtidens skola i Luleå. Tider och platser meddelas senare.

Läs mer om arbetet med Framtidens skola