Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Glada barn

Dags för skolstart måndag 24 augusti

Se information om skolstarten läsåret 2015-2016 för elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Minimera
Grundskolan och grundsärskolan

För samtliga elever inom grundskolan/grundsärskolan börjar läsåret måndag den 24 augusti 2015. Upprop sker vid det klockslag som tidigare meddelats.

OBS! Alla elever i grundskolan och gymnasiet, som har rätt till busskort, åker första skoldagen till skolan utan busskort. Skolbusskorten kommer att delas ut på respektive skola.

Minimera
Luleå Gymnasieskola

Läsåret startar måndag 24 augusti enligt nedan. Skollunch serveras, tider meddelas vid upprop.

Kvarteret Hackspetten
Tullgatan 24

Årskurs 1
Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet; inriktning Frisör, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet.
Eleverna och mentorerna träffas i Lärkans aula, kl 11.00

Årskurs 2
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum, kl 10.00.

Årskurs 3
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum, kl 9.00.

Anslag om var klasserna ska träffas finns uppsatta vid ingångarna.

Introduktionsprogrammet
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Kvarteret Kungsfågeln
Repslagargatan 4

Årskurs 1
Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet,
Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt
Vård- och omsorgsprogrammet.

Samling i Lärkans aula, kl 10.00

Årskurs 2 och 3
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum kl 13.00

Anslag om var klasserna ska träffas finns uppsatta vid ingångarna.

Introduktionsprogrammet
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Kvarteret Lärkan
Storgatan 3

Årskurs 1
Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet och Idrottsgymnasiets samtliga programinriktningar.
Upprop sker i Lärkans aula, kl 12.00

Årskurs 2 och 3
Samling i Lärkans aula, kl 9.30

Introduktionsprogrammet, inklusive Språkintroduktion
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Nordiskt flygteknikcentrum, NFTC

Årskurs 1
Flyg- och helikopterteknikprogrammet.
Samlas för upphämtning på Loets busstation, kl 9.00

Årskurs 2 och 3
Samlas för upphämtning på Loets busstation, kl 13.00

GYMNASIESÄRSKOLAN

Kvarteret Örnen

Individuellt program årskurs 1 och 2
Samling samtliga elever i klassrum, kl 9.00

Fastighet - Park - Trädgård
Fastighet, anläggning, byggnation
Samling samtliga elever i klassrum, kl 9.00

Handels- och administration
Samling samtliga elever i klassrum, kl 9.00

Matlagning - Lokalvård
Hotell, restaurang, bageri
Samling samtliga elever i klassrum, kl 9.00

Kvarteret Kungsfågeln

Individuellt program
Samling samtliga elever i klassrum kl 9.00

Minimera
Busskort på LLT/LTN

Du som ska gå på gymnasieskolan i Luleå och har mer än 6 km till gymnasiebyn får hämta ett LLT-kort med 2 resor/dag på gymnasiebiblioteket under två första skolveckorna, måndag-onsdag, mellan kl 10 - 14.30. Även du som har ett LLT-kort sedan tidigare får ett nytt busskort, som hämtas på gymnasiebiblioteket.
Kolla på www.lulea.se/skolskjutslänk till annan webbplats, under gymnasiet om du har rätt till kostnadsfritt busskort.

Åker du med Länstrafiken får du hämta ditt busskort på gymnasiebiblioteket under de två första skolveckorna, måndag-onsdag, mellan kl 10 -14.30.

Har du ett LLT-kort sedan tidigare kommer det att uppdateras. Du behåller kortet hela skoltiden.

Du som ska gå på gymnasiet i höst har möjlighet att köpa ett läsårskort som gäller på LLT.

Så här gör du:

Betala 1700 kr på Luleå kommuns plusgiro 747276-4.

Märk betalningen med:

  • namn och personnummer
  • skola-årskurs (ex LUG/3 eller NTI/1)

Efter c:a 1 vecka kan du hämta ditt kort på LLT-info.

För mer information gällande busskort tel 0920-45 75 21