Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Behöriga lärare en utmaning

Luleå har en bra skola som i många mätningar får ett högt betyg. Fler elever klarar av behörighet till gymnasiet i Luleå än snittet i riket. Här finns också en av landets bästa kulturskolor som dessutom är kostnadsfri. Men skolan står inför stora utmaningar, inte minst när var tredje lärare går i pension de närmaste åren.

– Det är roligt att vara skolchef i Luleå kommun, tycker skolchef Karina Pettersson-Hedman. Det är angenämt att konstatera att skolan i Luleå ligger bra till i jämförelse med riket i övrigt.

Skolinspektionen har under våren och hösten 2014 granskat samtliga skolor och konstaterar att kunskapsresultat stiger i Luleå, både i jämförelse med tidigare år och jämfört med riket i övrigt. Luleå kommun har också en hög andel högskoleutbildade pedagoger.  

 – Det senare är naturligtvis av stor betydelse för den utbildningskvalitet vi erbjuder, säger Karina Pettersson-Hedman. Jag är stolt över våra duktiga och ambitiösa lärare och pedagoger, som varje dag gör ett fantastiskt jobb ute i våra förskolor och skolor.  

Många lärare går i pension

Skolan i Luleå, precis som skolor i övriga landet, står inför stora utmaningar. För ett par år sedan infördes en legitimationsreform i syfte att öka kvaliteten i skolan. Legitimerade lärare ska bidra till att kvalitetssäkra och utveckla skolans verksamhet, samtidigt som professionen stärks och yrkets status ökar.

– Ett problem i närtid är att många av våra lärare närmar sig pensionen. Inom tio år går en tredjedel av våra lärare i pension. Att lyckas rekrytera tillräckligt många nya behöriga lärare är en stor utmaning för oss och hela Skolsverige, menar skolchefen.

Skolverket har gjort en bedömning att 2025 kommer det att saknas 65 000 lärare i Sverige.

– Vi har förberett oss genom att ha fokus på framförhållning, bedriva ett strategiskt rekryteringsarbete och inte minst satsa på att bli en attraktiv arbetsgivare. Bristen på behöriga lärare kommer att kvarstå ett bra tag framöver. Inte minst små kommuner bedöms få svårt att hitta behöriga lärare.

Luleås invånarantal ökar med 500-600 personer varje år. Kommunen brottas med växtvärk, något som påverkar även skolans verksamheter. De gamla skolorna finns inte alltid där de nya bostadsområdena växer upp, men barnfamiljer som flyttar in förväntar sig såväl förskola som skola.

Luleå ska ha den bästa skolan

Små skolenheter kostar mycket pengar. Därför vill Karina Pettersson-Hedman se över skolstrukturen.

– Vi ska ha en skola som ligger i toppklass i landet. Men det kräver att vi ständigt utvecklar vårt sätt att arbeta och att vi använder våra pengar på bästa sätt. Om vi kan samla eleverna till färre skolenheter kommer våra lokalkostnader att minska och möjligheterna att få behöriga lärare att öka.

– Jag tycker att gymnasiebyn, med ett samlat campus, är ett bra exempel på hur resurserna kan användas effektivt. Genom att samla elever och lärare på samma ställe har vi kunnat använda lärarresurser och lokaler maximalt. Gymnasieeleverna gillar dessutom närheten till varandra. 

– Skolan i Luleå ska erbjuda eleverna de bästa förutsättningarna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Men vi ska också vara en attraktiv arbetsplats för vår personal med bra anställningsvillkor, avslutar skolchefen.