Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolan i Luleå imponerar på mässa i Austin

Rektor Agneta Hedenström och professor Peter Parnes på mässan SXSW education.

För att hämta inspiration, nätverka och knyta kontakter med amerikanska skolor har fem rektorer från Luleå deltagit på den stora konferensen och mässan SXSW Education i Austin.

Rektorerna Karin Bergstedt, Johan Eriksson, Peter Nordgren, Anna-Karin Mäntylä och Agneta Hedenström och Peter Parnes, professor vid Luleå tekniska universitet fick mycket inspiration när det gäller digitaliseringen i skolan.

– USA är en trendsättare i världen och det är tydligt att det är digitalisering och making som kommer att gälla i framtiden. Digitalt kunnande och ingenjörer är den typen av arbetskraft som både dagens och framtidens arbetsmarknad kommer att efterfråga, därför är det viktigt att skolan satsar på dessa ämnen, säger Peter Parnes, professor vid Luleå tekniska universitet. 

Delegationen från skolan i Luleå arbetar inom ett projekt som heter Skaepiedidh, vars syfte är att öka det datalogiskt tänkande i skolan. Ett projekt som riktar sig mot grundskolan. I projektet jobbar man bland annat med workshoppar för pedagoger i skolan som ska inspireras till att ta in mer modern teknik i undervisningen. 

– En insikt som vi har med oss från denna vecka är att Luleå har kommit långt när det kommer till digitaliseringen i skolan. Många som vi har träffat här i Austin har varit imponerade av det arbete som vi gör i Luleå, säger Agneta Hedenström, rektor Luleå kommun. 

Under mässan diskuterade man utmaningarna med digitaliseringen i skolan och i USA är finansiering den största prövningen. 

–  Finansiering och kompetensutveckling är utmaningar även för oss. Vi har goda förutsättningar, vi har duktiga lärare, och skolan i Luleå ligger i topp i Sverige om vi ser på till exempel nationella prov och slutbetyg i årskurs 9, säger Agneta Hedenström.

Peter Parnes och Agneta Hedenström är Luleås starkaste drivkrafter när det kommer till digitaliseringen av skolan. Deras arbete med Skaepiedidh och Luleåmodellen (en modell för att öka lärarnas digitala kompetens) nämns ofta som en förebild för den svenska skolan. De är därför inbjudna att föreläsa på SETTdagarna, Skandinaviens största mässa/konferens inom området innovativt och modernt lärande. Peter Parnes och Agneta Hedenström ska även föreläsa på Framtidens Lärande, en konferens om skolans digitalisering.

–  Vår önskan är att vi i Luleå och Sverige ska ta in den digitala tekniken i alla ämnen i skolan, säger Agneta Hedenström.