Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vad ska den nya förskolan i centrum heta?

Förskolebarn med iPad

En ny förskola ska byggas i centrumområdet. Hjälp till att hitta ett bra och passande namn.

Centrumområdet växer och en ny förskola behövs

Luleå växer och det planeras för 10 000 nya Luleåbor. I centrum planeras för nya bostäder och inom en snar framtid ska en ny förskola stå klar för att ta emot cirka 100 barn. Förskolan blir granne med Sundsgården på Östermalm och en del av centrala Luleå.

Var med och tävla

Alla kan vara med i namntävlingen som pågår till 12 april 2015.
Skicka in ditt namnförslag med motivering via tävlingsformuläret

En jury utser det vinnande bidraget. Första priset är ett presentkort på 1 000 kronor på Kulturens hus. Bland övriga deltagare utlottas ett antal exemplar av boken Den stora Naturguiden.  

Med utgångspunkt från den nya förskolans geografiska läge i centrum och ambitionen om en bra, lärande, utvecklande förskola för alla barn hoppas vi att du vill vara med och föreslå ett bra namn som stärker förskolans identitet och plats.

Namnet ska ha anknytning till platsen för förskolan, centrala Luleå. Det är också viktigt att namnet har koppling till både den pedagogiska verksamhetsidén där barnet/barnen är i centrum, och det vi ska bygga miljön, förhållningssättet, organisationen och kunskapssynen kring.

För att hjälpa dig att hitta det bästa namnet vill vi berätta hur vi tänker oss den nya förskolan. Vad som påverkat och avgjort hur byggnadens arkitektur ser ut, det vill säga rummens placering, utformning och funktion samt även hur utemiljön formgivits.

Förskolan byggs i två plan. På plan 1: tre ”hemvisten”, gemensamt torg, gemensam matsal samt kök. På plan 2: tre ”hemvisten” med gemensamt torg, gemensam ateljé samt personalrum och arbetsrum.

Förskolan byggs i två plan. På plan 1: tre ”hemvisten”, gemensamt torg, gemensam matsal samt kök. På plan 2: tre ”hemvisten” med gemensamt torg, gemensam ateljé samt personalrum och arbetsrum.

Förskolan byggs i två plan. På plan 1: tre ”hemvisten”, gemensamt torg, gemensam matsal samt kök. På plan 2: tre ”hemvisten” med gemensamt torg, gemensam ateljé samt personalrum och arbetsrum.

Förskolan byggs i två plan. På plan 1: tre ”hemvisten”, gemensamt torg, gemensam matsal samt kök. På plan 2: tre ”hemvisten” med gemensamt torg, gemensam ateljé samt personalrum och arbetsrum.


Så här tänker vi oss den nya förskolan

 • Nya förskolan i centrum - en nationell förebild. Enligt Barn- och utbildningsnämndens vision om ”Skolan i Luleå – en nationell förebild”
  En förskola för framtiden, för 2000-talet
 • En demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En arena där omsorg, processer och lärande är i fokus
 • En välkomnande förskola som vill kommunicera med närmiljön, kulturen, staden och omvärlden
 • En förskola med pedagogiska ställningstaganden som bygger på att barn föds kompetenta, intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen
 • En inspirerande, spännande och kreativ miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, forskande, lek och lärande. En miljö som talar till alla sinnen och där estetiska uttryckssätt fördjupar lärandet
 • En plats där barn får tänka, prova, undersöka, skapa, presentera och lära på många olika sätt genom ett projekterande, reflekterande arbetssätt
 • En vacker spännande miljö som väcker fantasin och stimulerar nyfikenhet
 • En miljö för gemenskap och samarbete, en miljö som är både trygg och utmanande
 • Utegården, ett uterum för kunskap och lärande, med miljö och material för kunskapsskapande och forskande. Ett rum där årstider, naturmaterial och själva naturen utgör en pedagogisk lärmiljö

I juryn som utser det vinnande namnförslaget ingår:

 • Carina Sammeli, ordförande i Barn - och utbildningsnämnden
 • Maria Nordgren, sektionschef Landskap och trafik
 • Personal från Resurscentrum Fyren
 • Pedagogrepresentant, förskola, Luleå
 • Föräldrarepresentant, förskola, Luleå
 • Anna Edberg, förskolechef, skolområde centrum
 • Ina Mellberg, pedagogista/utvecklare för centrala stans förskolor

Vill du veta mer? Kontakta

Anna Edberg
Förskolechef, skolområde centrum
anna.edberg@skol.lulea.se

Ina Mellberg
Pedagogista/utvecklare för centrala stans förskolor
pedagogiskanatverket@skol.lulea.se