Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årets tryggaste skolklass är klass 6 A på Porsöskolan

När kommunfullmäktige belönade årets stipendiater för Årets trygghets- och folkhälsoinsats fick klass 6 A Porsöskolan, mycket välförtjänt, ta emot stipendiet till Årets tryggaste skolklass.

Stipendiet Årets tryggaste klass delas ut till skolklass för år 3 - 9, som på ett positivt sätt arbetat med värdegrundsfrågor och mångfald, och där arbetet har bidragit till att samtliga i klassen känner sig trygga.

Motivering: Eleverna i klass 6 A på Porsöskolan visar tillsammans med sin lärare Christer Jonsson att de arbetar för att vara en trygg klass. Elever och personal har tillsammans nominerat sig till stipendiet.

I klassen finns ett tillåtande klimat, ingen lämnas ensam och alla stöttar varandra. Alla respekteras och allas åsikter är lika mycket värda. De äldre eleverna är förebilder för de yngre eleverna, ett "hej" och en kram är naturligt. Eleverna och läraren pratar med varandra om allt som händer, de bryr sig om varandra, ingen ska vara ensam och ledsen. Eleverna lär sig saker på olika sätt, de läser, skriver och använder olika skapande uttrycksformer för att visa och synliggöra sitt eget och andras lärande. Alla i klassen trivs och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det gemensamma arbetet i klass 6 A är ett bra exempel på trygghetsarbete i en skolklass.