Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vård- och omsorgscollege Luleå certifierades idag

Vid en högtidlig ceremoni överlämnades certifikatet som ett bevis på att Vård- och omsorgscollege i Luleå lever upp till gällande kriterier.

I mars 2014 certifierades sex av länets kommuner tillsammans med Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet som en Vård- och omsorgscollge-region.

Idag har Nationella Föreningen Vård- och omsorgscollege gett klartecken till certifiering av Luleå som första lokala Vård- och omsorgscollege.

Ett smart utbildningsval med möjlighet till livslångt lärande

Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan en modern samverkansform mellan arbetsgivare, utbildningssamordnare och fackliga parter. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Det är en kvalitetssäkrad utbildning på gymnasienivå där också redan anställda får utveckling i sitt arbete – eller möjlighet till fortsatta studier på universitetsnivå.

– Tack vare certifieringen av Vård- och omsorgscollege i Luleå tar vi nu ytterligare ett steg när det gäller att lyfta fram vård- och omsorgsutbildningarnas och branschens potential och profession, säger Lisbeth Wiklund, ordförande i den lokala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege i Luleå, som idag fick ta emot certifikatet.

– Att Luleå nu har ett certifierat Vård- och omsorgscollege innebär goda förutsättningar för framtida kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Det är en vinst för alla!

Kontaktpersoner

Lisbeth Wiklund, ordförande i lokala styrgruppen för
Vård- och omsorgscollege i Luleå, 070 – 311 83 64

Ingrid Backfjärd, processledare i Norrbotten för Regionala Vård- och omsorgscollege, 070 – 697 76 97