Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu "syns" kommunens förskolebarn ännu bättre

Snart kommer en massa barn i gula reflexvästar att lysa upp de vintervita omgivningarna. Luleå Hamn har delat ut reflexvästar till alla barn i den kommunala barnomsorgen.

Från och med nästa vecka har alla barn, som går på kommunens förskolor eller är hos kommunens dagbarnvårdare, fått reflexvästar i gåva av Luleå Hamn.

Bakgrunden är att Luleå kommuns samtliga verksamheter, med utgångspunkt i Vision 2050, program A, är ålagda att satsa på barn och unga. I och med utdelningen av reflexvästar har Luleå Hamn valt att satsa på de allra yngsta barnen.

- Jättebra initiativ, som verkligen "syns", säger Annica Backman, verksamhetschef för förskolan i Luleå. Det här är ett välkommet bidrag till en trygg och säker miljö för våra minsta.

En del pyssel har det varit att fördela ut och se till att rätt antal västar når ut till förskolebarnen. Nu är är de på väg..