Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Försenad skolstart på Tunaskolan - skolan startar den 12 januari

Tunaskolans lokaler har drabbats av vattenskada, bland annat påverkas ett antal klassrum. Arbete pågår för att åtgärda problemen. Undervisningen ställs in den 8 – 9 januari och skolstart blir den 12 januari 2015.

På grund av problem med värme- och ventilationssystemet i samband med sträng kyla har Tunaskolans lokaler drabbats av vattenskada, bland annat påverkas ett antal klassrum. Arbete pågår för att åtgärda problemen. Det innebär att undervisningen ställs in den 8 – 9 januari och skolstarten för Tunaskolans elever blir istället den 12 januari 2015. Elevernas garanterade undervisningstid, för de två skoldagar som faller bort, kommer att  tas igen senare.

OBS! Fritids kommer att vara öppet som vanligt den 7 – 9 januari.
Vid behov av omsorg (elever åk 4 – 6) för elever utan fritidsplats kontakta Kristina Ökvist, via mail, kristina.oqvist@skol.lulea.se senast den 5 januari.