Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tallkronanskolan ska nya skolan på Kronan heta 

Tallkronanskolan blir namnet på den nya skolan som ska byggas på Kronan-området. Skolan som ska stå klar 2017 kommer att ta emot närmare 500 elever, från förskoleklass till årskurs 6.  

Under en månad, från slutet av augusti fram till 28 september, utlystes en namntävling bland luleborna. I dag vid  barn- och utbildningsnämndens sammanträde presenterades det vinnande namnförslaget, Tallkronanskolan.

Två deltagare i namntävlingen, har oberoende av varandra skickat in samma namnförslag, Tallkronanskolan. Och då blir det förstås också två förstapristagare, Susanne Sundström och Agnes Sjöberg, som belönas med var sitt presentkort á 1 000 kronor på Kulturens hus i Luleå.

Många ville vara med och hjälpa till att hitta ett bra namn på den nya skolan. Bland de övriga deltagarna i namntävlingen utlottas 10 fina böcker, som kommer med posten lagom till jul.

Vid prisceremonin fanns också delar av juryn på plats, Tove Vonstad-Gärtner, elev i 4 B Furuparksskolan samt processledare Sonja Lundmark och projektledare Leif Sällström.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ingrid Norberg belönade pristagarna, Susanne Sundström och Agnes Sjöberg för namnförslaget Tallkronanskolan

Juryns motivering till val av namn:
Namnförslaget för tankarna till och fångar in den geografiska miljön på Kronan med många vackra och höga tallar, men också till Kulturbyn Kronan som är namnet på det område där skolan ska byggas. Namnet Tallkronan strävar uppåt, vi lyfter blicken men är ändå förankrade i området.  Namnet hjälper skolan att skapa en identitet med visioner men också en stolt förankring i jorden som en symbol för viljan att skapa en hållbar framtid. 

Kontaktperson
Processledare Sonja Lundmark, 0920-45 34 87, 070-526 90 66