Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halka gör att skolskjuts med Länstrafiken linje 29 ställs in

Skolor som berörs är skolorna på Bergnäset och Avanskolan.

Halkan gör att skolskjuts med Länstrafiken linje 29 (Luleå-Bälinge-Avan-Boden) inte kan genomföras. Skolor som berörs är skolorna på Bergnäset och Avanskolan.

Föräldrar, vars barn åker med linjeturen, måste själv ordna med hämtning.

Det finns i nuläget ingen information när om när trafiken kan återupptas, för ytterligare information hänvisas till Länstrafiken www.ltnbd.selänk till annan webbplats.

Skolskjutsteamet.