Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Andrejs Dunkels stipendium i Matematik 2014 har tilldelats läraren Anna Bryggman

Stipendiet på 10 000 kronor överlämnades vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde idag. Stipendiet delas ut i samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Institutionen för matematik vid Luleå tekniska universitet.

En jury bestående av representanter för Luleå tekniska universitet samt Barn- och utbildningsförvaltningen har utsett läraren Anna Bryggman till 2014-års stipendiat. Anna arbetar som lärare vid Rutviksskolan.

Juryns motivering:
Anna är en god förebild, inspirerande och engagerad lärare som arbetar långsiktigt för att lyfta matematiken i den egna undervisningen, på den egna skolan och tillsammans med andra skolor.

Anna tillvaratar och utvecklar alla elevers förmågor i matematik och stärker därigenom varje elevs intresse, självkänsla och kunskap.

Kontaktperson
Susann Johansson, verksamhetsutvecklare, 072-501 11 94