Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Praxis varierar när det gäller att bevilja elever ledighet

Dags att förtydliga och strama upp skollagens skrivningar om ledighet, så att den svenska skolan får möjlighet att fullgöra sitt uppdrag, skrev rektor Viktoria Björklund i DN.Debatt

Rektor Viktoria Björklund, Kråkbergsskolan och Kläppenskolan, har debatterat i Dagens Nyheter och också medverkat i Gomorron Sverige och förklarat sin ståndpunkt.

Kontaktperson
Viktoria Björklund, rektor, 070–563 60 92