Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förskolebarnen i Råneå sprider ljus i höstmörkret

Förskolorna i Råneå, Renfanan, Älven, familjedaghemmet och förskolan i Vitå anordnar torsdag 30 oktober gemensam ljuständning i parken i Råneå kl 18.00.

Temat för arrangemanget är ljus, gemenskap och värme. Förskolebarnen samlas tillsammans med föräldrar och syskon klockan 18.00 i parken för gemensam ljuständning.

– Det här är första gången vi anordnar en ljuständning i Råneå, berättar förskolechef Helena Sandlund, men vi tänker oss att det kan bli en tradition. Syftet är dels att synliggöra barnen, att de ska få ta plats tillsammans med andra barn, dels att skapa en gemenskap och magi i det offentliga rummet. 

Kontaktperson
Förskolechef Helena Sandlund, 070 - 569 86 49